Đăng nhập

Quên mật khẩu

Đăng ký

Đăng ký mới tài khoản VNTRIP:

Quên mật khẩu

Nhập địa chỉ Email đã đăng ký tài khoản Vntrip, hệ thống sẽ gửi thông tin hướng dẫn bạn khôi phục lại mật khẩu.

Mẫu quyết định cử đi công tác mới nhất 2023

Mẫu quyết định cử đi công tác mới nhất 2023

Luyến Nguyễn Luyến Nguyễn 31/01/2023
1.7K lượt xem

Quyết định cử đi công tác là một trong những quyết định thường gặp trong các doanh nghiệp, cơ quan. Tuy không quá khắt khe về mặt hình thức nhưng những loại quyết định này sẽ tuân theo những mẫu nhất định.

1. Mẫu quyết định cử đi công tác mới nhất 2023

Để phục vụ các nhu cầu phát triển của doanh nghiệp (hợp tác, tìm hiểu thị trường,…), cử nhân viên đi công tác là điều cần thiết, thường xuyên xuất hiện.

Sau đây là một vài mẫu giấy liên quan đến việc cử nhân viên đi công tác hiện hành.

1.1. Mẫu giấy giới thiệu đi công tác

Mẫu giấy giới thiệu đi công tác là mẫu giấy do tổ chức, doanh nghiệp lập ra để giới thiệu cho cán bộ, nhân viên của mình đi thực hiện công tác tại đơn vị, tổ chức khác. Việc sử dụng giấy giới thiệu đi công tác sẽ giúp cho công việc được bàn giao thuận lợi, nhanh chóng.

Công ty:………………………..
Số:…../GT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày……tháng…….năm……

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………….……

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu: …………….

Ông Bà: ……………………………………………………………….

Chức Vụ: ……………………………………………………………….

Được cử đến để ……………………………………………………

Về việc …………………………………………………………………….

Mong ………. giúp đỡ ông, bà ……….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày: ……………..

CÔNG TY ……………………………

(Ký tên và đóng đấu)

1.2. Mẫu giấy đi công tác mới nhất

giấy quyết định cử đi công tác nước ngoài

Mẫu giấy đi công tác gồm các thông tin: Tên người đề nghị cử đi công tác, nơi công tác; mục đích của chuyến công tác, thời gian công tác; phương tiện đi công tác, kinh phí dự trù đi công tác.

CÔNG TY ……………………..

Số: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o——–

……………., ngày … tháng … năm 202..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân viên đi công tác

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty …………

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đề nghị của bộ phận ………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác:

– Ông Nguyễn văn A Chức vụ: …………………………

– Bà Lê thị B Chức vụ: ……………………..

Điều 2. Thông tin Công tác:

– Đơn vị đến Công tác: Công ty …………………..

– Địa điểm đến công tác: ……………………..

– Thời gian đi công tác: Từ ngày …………… – ………………..

– Phương tiện đi công tác: …………………..

– Nhiệm vụ đi công tác: …………………………

– Kinh phí đi công tác: Thực hiện theo Quy chế lương thưởng của Công ty.

Điều 3. Kết thúc chuyến công tác, yêu cầu các Ông, Bà có tên trên gửi báo cáo kết quả cho Giám đốc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
……………..
GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

1.3. Mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài

Mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài cũng tương tự với mẫu quyết định cho nhân viên đi công tác ở mục 2. Ngoài ra, Vntrip cũng giới thiệu đến bạn đọc một mẫu quyết định của đi công tác nước ngoài khác.

CÔNG TY………………………

Số: ../………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày ….. tháng ……. năm 202…….

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc cử nhân viên đi công tác)

Căn cứ theo Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty cổ phần HMH;

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP HMH;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định cử nhân viên sau đây đi công tác

Ông/Bà……………………; Chức vụ: ………………………….

Ông/Bà……………………; Chức vụ: ………………………….

Ông/Bà……………………; Chức vụ: ………………………….

Điều 2. Thông tin công tác

– Đơn vị đến công tác: ………………………………………………………………………..

– Thời gian đi công tác: Từ …………………. đến ……………………..;

– Phương tiện đi công tác: …………………………

– Nhiệm vụ đi công tác: ………………………..

– Kinh phí đi công tác: Thực hiện theo quy chế tài chính, quy chế lương của công ty.

Điều 3. Kết thúc chuyến công tác, yêu cầu các ông, bà có tên trên gửi báo cáo kết quả cho Tổng Giám đốc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ……………… Các ông bà và các phòng, ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng và nghiêm túc thông báo này.

GIÁM ĐỐC

Ký tên và đóng dấu

2. Chế độ của người lao động khi được cử đi công tác

Khi được doanh nghiệp cử đi công tác, người lao động sẽ được hưởng các chế độ sau theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC. Theo đó, cá nhân đi công tác sẽ được đơn vị chi trả công tác phí. Công tác phí bao gồm:

 • Chi phí đi lại
 • Phụ cấp lưu trú
 • Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công tác
 • Tiền tài liệu phục vụ công việc
 • Cước hành lý.

3. Hướng dẫn soạn mẫu quyết định cử đi công tác

giấy quyết định cử đi công tác nước ngoài

Các mẫu quyết định cử đi công tác không cần thiết phải quá cứng nhắc về mặt hình thức, tuy nhiên nội dung vẫn cần đảm bảo có các thông tin cần thiết. Bạn đọc có thể tự soạn mẫu quyết định cử đi công tác sau theo hướng dẫn sau:

– Phần mở đầu của quyết định:

 • Góc bên trái của quyết định sẽ ghi rõ tên công ty, tên đơn vị cử nhân viên đi công tác, số quyết định.
 • Góc bên phải quyết định sẽ là quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm và ngày tháng lập quyết định.
 • Cũng trong phần mở đầu, người lập quyết định phải ghi rõ tên gọi, chức vụ của người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị.

– Phần nội dung của quyết định:

 • Điều 1 của quyết định sẽ điền đầy đủ tên cá nhân, chức vụ đi công tác. Nếu nhân viên là nam ghi “ông”, nếu là nữ ghi “bà”.
 • Điều 2 ghi thông tin về nơi công tác.
  • Nơi công tác: tên cơ quan, doanh nghiệp mà nhân viên được cử đi công tác làm việc, địa chỉ trụ sở của đơn vị đó.
  • Thời gian đi: cá nhân lập quyết định cử đi công tác viết chính xác, đầy đủ thời gian công tác từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào.
  • Phương tiện đi lại: căn cứ theo quy chế của đơn vị, quyết định của người đứng đầu đơn vị, người lập quyết định cử nhân viên đi công tác sẽ ghi rõ phương tiện được cung cấp, hỗ trợ cho nhân viên trong thời gian công tác: ô tô, xe máy…
  • Những thông tin trên cần thiết trên quyết định cũng là một phần những chế độ của nhân viên được hưởng trong thời gian công tác. Bên cạnh những nội dung chính nêu trên của quyết định cử đi công tác thì trong quyết định cũng cần phải có những thông tin về hiệu lực của quyết định, những cá nhân, bộ phận có trách nhiệm trực tiếp thi hành quyết định.
 • Ngoài ra, trong quyết định cử nhân viên đi công tác phải có nội dung xin xác nhận của người có thẩm quyền thông qua phần chữ ký và đóng dấu.

Trên đây, Vntrip đã gửi đến bạn đọc một số mẫu quyết định cử đi công tác hiện hành.

Bài viết liên quan:

0 bình luận

  Các khách sạn phù hợp với bạn! Đừng bỏ lỡ