Nhiệt độ Đà Lạt

Thời tiết Đà Lạt thường rất đẹp trong những tháng mùa nắng từ tháng 1 đến hết tháng 7 hằng năm. Và nó lại thay đổi rất thất thường vào những thời điểm giao mùa tầm tháng 7, tháng 8, tháng 12. Thời tiết Đà Lạt – nằm trong lòng...