mực Bình Định

Một trong nhiều lợi thế của những vùng đất giáp biển chính là sản lượng thuỷ hải sản dồi dào. Tận dụng được điều này, người dân đất võ đã sáng tạo ra một món ăn chơi đặc biệt góp phần làm phong phú thêm ẩm thực Quy Nhơn nói...