Hòn Kẽm Đá Dừng

“Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi. Thương cha nhớ mẹ thì về Nhược bằng thương kiễng nhớ quê thì đừng” Những câu ca dao trên gắn liền với một thắng cảnh nổi tiếng của xứ Quảng: Hòn Kẽm Đá Dừng. Hãy cùng...