Hòn Dầu Nam Du

Nam Du là một quần đảo xa bờ thuộc địa phận huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Được bao bọc bởi vịnh Thái Lan, cụm đảo này hầu như rất ít chịu sự tác động của các đợt bão hay hiện tượng thời tiết xấu trên biển. Cũng chính vì...