Hoàng thành Thăng Long

Đừng bỏ qua các khu di tích lịch sử khi đặt chân đến Hà Nội bởi nó gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của mảnh đất này. Đằng sau mỗi chuyến hành trình là những trải nghiệm mới, là cơ hội để mở rông hiểu biết....