hình ảnh thành phố về đêm

Với những bạn ở Hà Nội thì đều biết rằng mọi hoạt động giải trí, vui chơi đều kết thúc vào khoảng nửa đêm. Tuy nhiên, Sài Gòn về đêm lại có rất nhiều hoạt động diễn ra. Có vẻ những cuộc vui của người dân mới chỉ thực sự bắt đầu khi...