hình ảnh lăng ông bà Chiểu

Sài Gòn hoa lệ là một thành phố hiện đại nhưng ẩn mình trong nó vẫn còn nhiều công trình cổ xưa được gìn giữ tới tận ngày nay. Một trong số đó là Lăng ông bà Chiểu. 1. Địa chỉ Lăng ông bà Chiểu hay Thượng Công miếu là...