du lịch sau tết

Người xưa thường có quan niệm, những điều làm đầu tiên trong năm mới nếu thuận lợi sẽ giúp cả năm đó cũng may mắn và thành công hơn. Tháng 1 là tháng đầu tiên của năm mới, đặc biệt trong năm 2020 này thì tháng 1 lại trùng ngay...