du lich chua ang tra vinh

Bên cạnh bảo tàng Khmer, chùa Hang, chùa Cò… thì chùa Âng cũng là một địa điểm du lịch tâm linh nên ghé thăm nếu bạn muốn hiểu hơn về lịch sử văn hóa tín ngưỡng của người dân Trà Vinh. Nét hấp dẫn nào đã đưa chùa Âng trở...