Động Tiên Sơn

Nhắc đến những thắng cảnh đẹp của Thanh Hoá, người ta không thể bỏ quên núi Hàm Rồng, một địa danh đã gắn liền với cuộc kháng chiến chống thực dân Mỹ hào hùng của dân tộc. Ngày nay, núi Hàm Rồng cùng với quần thể sông, núi và hang...