điều cấm kỵ ngày halloween

Halloween hay lễ hội ma là một lễ hội có xuất xứ từ châu Âu, họ quan niệm rằng vào ngày này thì ma quỷ có thể đi lại tự do nơi trần gian. Ý nghĩa này cũng tương đồng với tháng cô hồn tại những nước châu Á vì...